Reformátuskovácsháza

mobil nézet.
2022 mjus 20 pntek -

Kalocsa Róza

Kalocsa Róza
Reformátuskovácsháza, 1838. február 5. - Debrecen, 1901. február 16.

Ifjúsági író, lapszerkesztő, fordító, pedagógus. Reformátuskovácsházán született, apja tanító volt. Szülőfalujában az apja által vezetett iskolában tanult 11 éves koráig. Tanulmányait Aradon folytatta, majd tanítói oklevelet szerzett.

Pesten négy évig volt nevelő, majd a Pesti Evangélikus Református Felsőbb Leányiskola igazgatónője lett. 1875-től 1893-ig, mint igazgató tanító működött Szatmáron, Újpesten, Somorján és Cegléden. 1893-tól 1901-ig Debrecenben az Evangélikus Református Felsőbb Leányiskola internátusának igazgatója. Pedagógiai munkásságának hallatlan nagy érdeme, hogy a nőneveldékbe ő vezette be és honosította meg a magyar nyelv rendszeres tanítását.

A pedagógia mellet írással is foglakozott. Írásai a Családi Kör, a Hölgyfutár, a Gyermeklapok, a Koszorú, a Kertész gazda, a Szamos, a Szatmár, az Ország Világ, a Protestáns Új Képes Napló, a Debreceni Reggeli Újság című lapokban jelentek meg rendszeresen. Több kötetnyi mesét, színdarabot, nyelvkönyveket, verseket, szépirodalmi elbeszéléseket, regényeket írt, melyek meg is jelentek. Jelentősek a francia fordításai és nyelvkönyvei is. Foglalkozott illemtannal, könyvet is írt róla. Több kötete jelent meg volapük világnyelv (mesterséges nyelv) nyelvtanáról, annak tanulási, tanítási módszereiről. Az iskolákban magyar nyelvet, történelmet, németet, francia nyelvet, gazdaságtant, egészségtant tanított és ő volt a női kézimunkák "fővezetője".

A XIX. században nem volt könnyű dolga egy magyar írónak, főleg ha még a magyarságát, a magyar nyelv szépségét, hasznosságát is ismerte, azt hirdette, tanította s ráadásul nő volt. Nem csodálkozhatunk hát azon, hogy művei általában írói álneveken jelentek meg: Clió, Kardos Pál, Kovácsházi László, Nagy Lajos, Róza néni, Tanító néni, Szegedi Nagy Sándor, Szegedi Nagy Lajos.

Egyéni életéről keveset tudunk, A Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon (Bp., 1977) tíz sorban emlékezik meg róla: "... Mint özv. Márkus Elekné halt meg..." Férjét nem ismerjük, tevékenységét nem is kutattuk. Azt tudjuk, hogy gyermekük nem volt. Kalocsa Róza szegényen 1901. február 16-án halt meg Debrecenben. A magyar irodalom jelentős alakjának, aki nagyszerű pedagógus és írónő volt, példamutató életével, nevelői és irodalmi tevékenységével méltán lehet ifjúságunk példaképe. Emlékét a városban utcanév őrzi.

Jelentősebb művei:
 • A növendékek irálytana. Pest, 1865.
 • Magyar nyelvtan könnyű modorban. Szvorényi József munkája nyomán iskolai használatra, valamint magántanulásra. Pest, 1871. (2. kiadás. Budapest, 1888.)
 • Szerencse föl. Regény. Werner E. után ford. Pest, 1873. Három kötet (és új címlapos kiadás év n.)
 • A toll hőse. Regény. Werner E. után ford. Pest, 1874. Három kötet. (M. Hölgyek Könyvtára 82-84.)
 • Syllabaire Franqais. Első oktatás a francia nyelvben. Fokonként haladó tanmód. A 14. eredeti kiadás után 2. kiadás. Budapest, 1876. (Nagy Lajos álnévvel, 3. kiadás 1878., 4. k. 1883., 5. k. 1886. Budapest.)
 • Ploetz Károly, Francia nyelvtan elemei. A szerző «Elementarbuch»-ja után magyar nyelvre átdolgozta. Budapest, 1882. (Nagy Lajos névvel. 2. jav. kiadás. Budapest, 1884).
 • Ezeregy éjszaka. Napkeleti regék gyöngyei. Gyermekek számára. Budapest, év nélkül. (Kardos Pál névvel.)
 • Obhlidalféle volapük nyelvtan. ... Budapest.
 • Obhlidaféle volapük mondások és szók gyűjteménye. ... Budapest. (Mind a kettőt Sz. Nagy Sándor névvel.)
 • Scherr Világirodalom története. Képekkel és irodalmi szemelvényekkel átdolgozva. Budapest, 1881-85. (A spanyol és irodalmat dolgozta át.)
 • Toussaint-Langenscheidt, Levélszerinti oktatás a francia nyelv tanulására. Az eredeti 30. kiadás után átdolgozta. Budapest, 1883-85. Két folyam, 38 levél. (Szegedi Nagy Lajos névvel).
 • Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illemszabályok kézikönyve. Budapest, 1884.
 • Szorgalom jutalma. Mulattató és tanulságos olvasmányok jó gyermekek számára, Budapest, év n. Négy szinny. képpel.
 • Tündérkert. Legújabb legszebb tündérmesék és elbeszélések gyűjteménye. Kis és nagy gyermekek számára. Budapest, (1884.)
 • A nagymama regéi. Regék, mesék és elbeszélések mindkét nembeli gyermekek számára. Írta Róza néni. Budapest, év n. Négy szinny. képpel.
 • Igaz történetek és mesék. Az ifjúság számára a legjelesebb kútfők után. Számos képpel. Irta a Tanító néni. Budapest, (1884.)
 • Verses állatképek. Képeskönyv. Budapest. (1886.)
 • Mondafüzér. Budapest, 1886. Irta Clio.
 • Mnemonika. Budapest, 1886-87. (Szegedi Nagy Sándor névvel).
 • Válogatott elbeszélések és színdarabok. Pozsony, 1887. (Ism. Irod. Értesítő 1888).
 • Lótuszvirág. Indus rege. Elbeszélés az ifjúság számára. Négy képpel. Pozsony, 1889. (M. Ifjúság Könyvesháza 10.)
 • Családi boldogság. Minden rendű asszonyok és leányok számára. Budapest, 1890. (Közhasznú Családi Könyvtár 30., 31.)
 • A bibliás asszony. Budapest, 1895. (Koszorú, kiadja a prot. irod. társaság XI.)
 • Angol nyelvtan. Plate után. Budapest, év nélkül (Nagy Lajos névvel).

Az oldalt készítette: Dzseemy