Reformátuskovácsháza

mobil nézet.
2022 mjus 20 pntek -

Választási csalás?

Közjegyzői dokumentum 1832. március 13-i keltezéssel (a Békés Megyei Levéltárból)

Választási csalással gyanúsították a ref-kovácsháziakat! 1832-ben készült egy jegyző által hitelesített nyilatkozat, mely alább olvasható.Nyilatkozat

Alulírott r. Kovácsházi lakosok, választók, hitünk felajánlása mellett kijelentjük, miszerint valótlan azon állítás, mintha mi Babó Zoltán, Vertán Etele, Horváth József vagy bárki más által etetés és itatás, előnyös kölcsön szerzése vagy a dohány beváltásnál igért közbenjárás vagy bármi más igéret és előny nyujtásával lettünk volna a Kormánypárttól eltántorítva, hanem ellenkezőleg mindanyian szabad elhatárózásunkból és tiszta meggyőződésünkből adtuk szavazatunkat Purgly János úrra folyó évi január hó 28án Battonyán megtartott képviselőválasztás alkalmával.

Kelt. Orosháza, 1892. marc. 13án

Az oldalt készítette: Dzseemy