Reformátuskovácsháza

mobil nézet.
2022 mjus 20 pntek -

A török idők

OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez I. A honfoglalástól 1715-ig (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1., Békéscsaba, 1967)

1560 táján Gyula vára körül mind szorosabbá vált a török gyűrű. Az ekkortájt készült török kincstári defterek (adóösszeírások) arról adnak számot, hogy a megye jelentékeny része török uralom alá került, a török fennhatóság alá jutott falvak népe a töröknek adózott.

  • 8.1. Csanádi náhie ...
    • IV. Aradi náhie ...
      • 53. Kovácsháza (Kovácsiház) falu: Mihál bíró, Bende Albert, Berjénös Márton, Kis László, Varga Gáspár, Halász István, Bende Lukács, Török András, stb. stb. 32 ház: 30 régi, 2 új ...


... Az gyulai szancságságban vannak puszta falubeliek, azoknak földeket, határokat némelyek kapdozván rajtok felosztották: hogy azon faluknak határuk helyei az régi spahiák kezeknél, birtokokban maradjon, parancsoljuk. Azért méltóságos parancsolatunk származása szerént, hogy mindenekben ezen parancsolatunk szerént cselekedjetek ... az elbujdosodottakat azon falukra visszaküldjétek, eddig hátralevő adójokat is adassátok meg ... a hódoltságról elfutott szegénységnek vissza jövetelét meg ne gátoljátok: és az elosztott spahiák puszta falu helyeit bírni engedjék ...

I. Ibrahim török szultán levele I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez, 1647. márc. 8-18. között. Magyarul kiadva: BO II. 229. old. - A török telepítési akció fontosságára utal, hogy szultáni parancs inti az erdélyi fejedelmet a telepítés elősegítésére. Az ez irányú török munkálatok sikerrel jártak, a telepítők sorából Ali alajbég, csanádi parancsnok tevékenysége emelkedett ki: az 1640-es években magyar, szerb és román telepeseket hozott Nagy Iratos, Tompa, Bán Kamarás, Kovácsháza, Dombiratos, Kasza Perek (Kaszaper), Basarága, Szőlős, Kis Battonya, Dombegyháza, Kun Ágota, Kétegyháza, Kakucs, Szentetornya, Bélmegyer, Nagytelek, Alattyán, Mezőhegyes, Püski falvakba. (Virágh Ferenc: Török hódoltság..., 70. old.) Ali alajbég telepítési akcióját részletesen Borovszky Samu (Egy alajbég telepítései. Adatok az Alföld XVII. századi történetéhez, Értekezések a történelmi tudományok köréből, 19. kötet, 6. szám, Bp., MTA, 1901.) dolgozta fel.

Az oldalt készítette: Dzseemy