LoginAboutKapcsolat

Kovácsháza

Kovácsháza

A település és környéke ősidők óta lakott terület, történelmi múltja a 7. századi avar korig nyúlik vissza, a 9. században már templomos hely volt. Az avar kori, majd honfoglalás kori lakott helyet a tatárjárás pusztította el először.

A 15. század második felében, 1463-ban Mátyás királytól mezővárosi rangot kapott az akkorra újra benépesült település. A virágzó mezőváros 1552-ben a török elleni harcok időszakában ismét pusztulásnak indult. A török kiűzése után a terület teljesen elnéptelenedett s pusztává vált. A terület a török kiverése után kincstári tulajdonba került, akitől a korra jellemző szabályok szerint különböző bérlők vették ki bérbe a pusztát.

Reformátuskovácsháza

Reformátuskovácsháza községi élete 1812-ben veszi kezdetét, ekkortól lett ugyanis politikai(lag elismert) község.

Kövér Kajetán és rokonai telepítették be néhány évvel korábban, ők kovácsháziaknak nevezték magukat. Így több évig ők voltak a kovácsháziak míg a másik részen lakókat Bittó-Kovácsháziaknak nevezték, és ez a név marad fenn a szabadságharcig.

Mezőkovácsháza

A Bittó nevezetű család, – a puszta főbérlőjeként – 1814-ben, az akkori Észak-Magyarországról származó magyar és szlovák telepesekkel népesítette be Kovácsházát, mint szerződéses dohánykertész telepítvényt. Ez az újratelepítés képezi a mai Mezőkovácsháza alapjait. De a kovácsházi puszta ekkor már nem volt lakatlan, a Bittó-féle betelepítettektől néhány kilométerre már kertészek dolgoztak.

Fórum

Beszéljük meg, tárgyaljuk ki, mi történt/történik (vagy nem történik) Kovácsházán. A fórum szabadon használható kötötségek nélkül. Bár tudjuk, hogy mindenki inkább a Facebook-on szeret megosztani dolgokat, de lássuk be ez nem igazán alkalmas egy közösségi fórum létrehozására! Bizonyára tapasztaltátok, hogy egy érdekes hírt valaki megosztott, ami téged is érdekelt, de pár nap múlva már nem találtad meg! Itt garantáltan megtalálod a régebbi megosztott információkat!